Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
easy-going


/'i:zi,gouiɳ/

tính từ
thích thoải mái; vô tư lự, ung dung (người)
có bước đi thong dong (ngựa)

Related search result for "easy-going"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.