Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dyer's weed
dyer's+weed
['daiəzwi:d]
danh từ
(thực vật học) cây nhọ nồi


/'daiəzwi:d/

danh từ
(thực vật học) cây nhọ nồi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.