Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dung-fork
dung-fork
['dʌηfɔ:k]
danh từ
cái chĩa bới phân


/'dʌɳfɔ:k/

danh từ
chĩa dở phân

Related search result for "dung-fork"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.