Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
driving-gear
driving-gear
['draiviηgiə]
danh từ
(kỹ thuật) bánh răng truyền động


/'draiviɳgiə/

danh từ
(kỹ thuật) bánh răng truyền

Related search result for "driving-gear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.