Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drip-drop
drip-drop
['dripdrɔp]
danh từ
tiếng nhỏ giọt tí tách
sự nhỏ giọt dai dẳng


/'dripdrɔp/

danh từ
tiếng (nhỏ giọt) tí tách
sự nhỏ giọt dai dẳng

Related search result for "drip-drop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.