Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drifting


    Chuyên ngành kỹ thuật
sự đào lò
sự khoan
sự trôi dạt
trôi dạt
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
đào lò dọc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.