Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dress-circle
dress-circle
['dressə:kl]
danh từ
ban công (ở rạp hát, ngồi hạng này trước đây phải mặc quần áo dạ hội)


/'dres'sə:kl/

danh từ
ban công (ở rạp hát, ngồi hạng này trước đây phải mặc quần áo dạ hội)

Related search result for "dress-circle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.