Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dreariness
dreariness
['driərinis]
danh từ
sự tồi tàn, sự ảm đạm, sự buồn thảm, sự thê lương
cảnh ảm đạm; vẻ buồn thảm


/'driərinis/

danh từ
sự tồi tàn, sự ảm đạm, sự buồn thảm, sự thê lương
cảnh ảm đạm; vẻ buồn thảm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dreariness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.