Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drawing scale
drawing+scale
['drɔ:iηskeil]
danh từ
thước tỷ lệ


/'dr:ɔ:iɳskeil/

danh từ
thước tỷ lệ

Related search result for "drawing scale"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.