Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
downpour
downpour
['daunpɔ:]
danh từ
trận mưa như trút nước xuống


/'daunpɔ:/

danh từ
trận mưa như trút nước xuống

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.