Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dotty


/'dɔti/

tính từ

có chấm, lấm chấm

(thực vật học) lảo đảo

    to be dotty on one's legs lảo đảo, đứng không vững

(thông tục) gàn gàn, ngớ ngẩn


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dotty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.