Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dopester
dopester
['doupstə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người dự đoán kết quả của những biến cố


/'doupstə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người dự đoán kết quả (của những) biến cố

Related search result for "dopester"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.