Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dong
ngoại động từ
(từ úc) nện; phang

danh từ
đồng (Việt Nam)dong
[dɔη]
ngoại động từ
(từ Úc) nện; phang
danh từ
đồng (Việt Nam)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dong"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.