Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
doltish
doltish
['doulti∫]
tính từ
ngu đần, đần độn


/'doultiʃ/

tính từ
ngu đần, đần độn

Related search result for "doltish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.