Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dolomite
dolomite
['dɔləmait]
danh từ
(khoáng chất) đolomit


/'dɔləmait/

danh từ
(khoáng chất) đolomit

Related search result for "dolomite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.