Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dog-in-a-blanket
dog-in-a-blanket
['dɔginə'blæηkit]
danh từ
bánh putđinh mứt


/'dɔginə'blæɳkit/

danh từ
bánh putđinh mứt

Related search result for "dog-in-a-blanket"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.