Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
divorcée
divorcée
[di,vɔ:'sei]
danh từ
người ly dị chồng


/di,vɔ:'sei/

danh từ
người ly dị chồng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.