Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ditch him
ditch+him

[ditch him]
saying && slang
leave him, lose him, give him the slip
I tried to ditch him at the mall but he held on to my hand.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.