Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distortedly
distortedly
[dis'tɔ:tidli]
phó từ
vặn vẹo, méo mó
bóp méo, xuyên tạc


/dis'tɔ:tidli/

phó từ
vặn vẹo, méo mó
bóp méo, xuyên tạc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.