Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dissatisfy
dissatisfy
[di'sætisfai]
ngoại động từ
không làm bằng lòng, không làm hài lòng, không làm thoả mãn, làm bất mãn


/'dis'sætisfai/

ngoại động từ
không làm bằng lòng, không làm hài lòng, không làm thoả mãn, làm bất mãn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.