Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dis
dis

[dis]
saying && slang
insult, criticize, disrespect, put down
If you dis me, I won't help you with your math.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.