Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disinvest
động từ
thôi đầu tưdisinvest
[,disin'vest]
động từ
thôi đầu tưGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.