Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disinherit
disinherit
[,disin'herit]
ngoại động từ
tước quyền thừa kế


/'disin'herit/

ngoại động từ
tước quyền thừa kế

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "disinherit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.