Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dishonest

dishonest
[dis'ɔnist]
tính từ
không lương thiện, bất lương
không thành thật, không trung thực


/dis'ɔnist/

tính từ
không lương thiện, bất lương
không thành thật, không trung thực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dishonest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.