Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disfeature
disfeature
[dis'fi:t∫ə]
ngoại động từ
làm biến dạng, làm méo mó, làm xấu xí mặt mày


/dis'fi:tʃə/

ngoại động từ
làm biến dạng, làm méo mó, làm xấu xí mặt mày


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.