Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disastrous
disastrous
[di'zɑ:strəs]
tính từ
tai hại, thảm khốc
bất hạnh


/di'zɑ:strəs/

tính từ
tai hại, thảm khốc
bất hạnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "disastrous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.