Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disarticulate
disarticulate
[,disɑ:'tikjuleit]
ngoại động từ
làm rời các khớp nối; làm rời ra từng mảnh


/'disɑ:'tikjuleit/

ngoại động từ
làm rời các khớp nối; làm rời ra từng mảnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.