Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disaccustom
disaccustom
[,disə'kʌstəm]
ngoại động từ
làm mất thói quen, làm bỏ thói quen


/'disə'kʌstəm/

ngoại động từ
làm mất thói quen, làm bỏ thói quen


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.