Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diptera
diptera
['diptərə]
danh từ số nhiều
bộ hai cánh (sâu bọ)


/'diptərə/

danh từ số nhiều
bộ hai cánh (sâu bọ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "diptera"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.