Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dipsomaniac
dipsomaniac
[,dipsou'meiniæk]
tính từ
khát rượu
danh từ
người khát rượu


/,dipsou'meiniæk/

tính từ
khát rượu

danh từ
người khát rượu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.