Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dingo

dingo


dingo

The dingo is a wild dog from Australia.

['diηgou]
danh từ
giống chó đingo (sống hoang dại hay nửa thuần hoá ở Uc)


/'diɳgou/

danh từ
giống chó đingo (sống hoang dại hay nửa thuần hoá ở Uc)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dingo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.