Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
differential gearsự chênh lệch về mức lương (ví dụ như giữa nam và nữ)
truyền động vi sai

Related search result for "differential gear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.