Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
differential coefficient


    Chuyên ngành kinh tế
hệ số sai biệt
hệ số vi phân
    Chuyên ngành kỹ thuật
đạo hàm
vi phân
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
hệ số riêng
    Lĩnh vực: toán & tin
hệ số vi phân


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.