Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diction
diction
['dik∫n]
danh từ
cách diễn tả, cách chọn lời, cách chọn từ (trong khi nói)
cách phát âm


/'dikʃn/

danh từ
cách diễn tả, cách chọn lời, cách chọn từ (trong khi nói)
cách phát âm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "diction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.