Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dice-box
dice-box
['daisbɔks]
danh từ
cốc gieo súc sắc


/'daisbɔks/

danh từ
cốc gieo súc sắc

Related search result for "dice-box"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.