Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diatribe
diatribe
['daiətraib]
danh từ
lời chỉ trích kịch liệt; bài công kích kịch liệt


/'daiətraib/

danh từ
lời chỉ trích kịch liệt; bài công kích kịch liệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.