Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diabetes
diabetes
[,daiə'bi:tiz]
danh từ
(y học) bệnh đái đường


/,daiə'bi:tiz/

danh từ
(y học) bệnh đái đường

Related search result for "diabetes"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.