Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
diệtverb
to destroy; to exterminate

[diệt]
to destroy; to exterminate
Tìm và diệt
Search and destroy
to liquidate; to eliminateGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.