Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dew-drop
dew-drop
['dju:drɔp]
danh từ
giọt sương, hạt sương


/'dju:drɔp/

danh từ
giọt sương, hạt sương

Related search result for "dew-drop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.