Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devotement
devotement
[di'voutmənt]
danh từ
sự hiến dâng, sự dành hết cho


/di'voutmənt/

danh từ
sự hiến dâng, sự dành hết cho


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.