Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devastating
devastating
['devəsteitiη]
tính từ
tàn phá, phá huỷ, phá phách


/'devəsteitiɳ/

tính từ
tàn phá, phá huỷ, phá phách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "devastating"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.