Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detune
detune
[di:'tju:n]
ngoại động từ
(rađiô) làm mất điều hướng
nội động từ
(rađiô) mất điều hướng(Tech) mất hòa, mất điều hưởng, lệch cộng hưởng

/di:'tju:n/

ngoại động từ
(rađiô) làm mất điều hướng

nội động từ
(rađiô) mất điều hướng

Related search result for "detune"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.