Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detrain
detrain
[di:'trein]
nội động từ
xuống xe lửa
ngoại động từ
cho xuống xe lửa


/di:'trein/

nội động từ
xuống xe lửa

ngoại động từ
cho xuống xe lửa

Related search result for "detrain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.