Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dethroner
dethroner
[di'θrounə]
danh từ
người truất phế, người truất ngôi
(nghĩa bóng) người truất quyền


/di'θrounə/

danh từ
người phế vị, người truất ngôi
(nghĩa bóng) người truất quyền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.