Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dethronement
dethronement
[di'θrounmənt]
danh từ
sự truất phế, sự hạ bệ
(nghĩa bóng) sự truất quyền


/di'θrounmənt/

danh từ
sự phế, sự truất ngôi
(nghĩa bóng) sự truất quyền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.