Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dessert-spoon


/di'zə:tspu:n/

danh từ
thìa ăn (món) tráng miệng

Related search result for "dessert-spoon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.