Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
descendant
descendant
[di'sendənt]
danh từ
con cháu, hậu duệ, người nối dõicon cháu (trong quá trình phân nhánh)

/di'sendənt/

danh từ
con cháu; người nối dõi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.