Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deportment
deportment
[di'pɔ:tmənt]
danh từ
thái độ, cách cư xử, cách đi đứng
(hoá học) phản ứng hoá học của các kim loại


/di'pɔ:tmənt/

danh từ
thái độ, cách cư xử; cách đi đứng
(hoá học) phản ứng hoá học (của các kim loại)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deportment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.