Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depersonalization
danh từ
việc làm mất nhân cáchdepersonalization
[,di:pə:sənəlai'zei∫n]
danh từ
việc làm mất nhân cáchGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.