Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
denuded


    Chuyên ngành kỹ thuật
xác xơ
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
đã loại bỏ
    Lĩnh vực: xây dựng
trần trụi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.